Základní činností, na které stavíme, je montáž elektrické zabezpečovací signalizace (dále EZS).


Po konzultaci se zákazníkem a obhlídce zabezpečovaného objektu navrhneme komplexní způsob zabezpečení a zpracujeme cenovou nabídku (nezávaznou a bezplatnou), případně i projekt. Zákazníkovi vysvětlíme způsob návrhu a samotného provedení zabezpečení jak elektronického, tak mechanického.


Komplexní zabezpečení objektu

Elektronicky jsme schopni zabezpečit Váš dům infrapasivními i mikrovlnnými prostorovými čidly, otřesovými čidly, čidly reagujícími na tříštění skla, infra-závorami, magnetickými i mechanickými spínači. Na trezor umístíme trezorové čidlo, pro Vaši bezpečnost Vám namontujeme nouzové tlačítko... Okolí Vašeho domu je možné střežit jak infra-závorami či prostorovými čidly, tak i zemními kabely. Podněty z těchto čidel zpracovává a vyhodnocuje zabezpečovací ústředna. Ta zároveň v případě narušení střeženého objektu vyhlásí poplach - sirénou, opticky (blikačem), telefonicky nebo rádiově upozorní Vás nebo Vaše známé.

Napojení na pult centralizované ochrany

Nejkvalitnějším však zůstává napojení zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany (PCO), kdy se poplach z ústředny přenáší přímo k zásahové jednotce buď vysílačem, po telefonní lince nebo kombinací obojího a ta okamžitě provádí zásah proti narušiteli. Každý zabezpečovací systém musí sám sebe chránit proti sabotáži, stejně tak musí pracovat i při výpadku napájecího napětí.