Velké zkušenosti máme i se zřizováním systémů průmyslových televizních okruhů ať už černobílých nebo barevných. Je možno plně uspokojit požadavky kteréhokoliv zákazníka s tím, že instalujeme systém jak pro jednu kameru, tak i velké systémy vyžadující počítačovou techniku.


Systém je možno doplnit o videozáznam, pro zajištění záznamu pohybu osob v chráněném prostoru. Jsme schopni CCTV systém navrhnout, tak aby byl propojen na systém EZS, nebo EPS. Za tohoto předpokladu jsme schopni garantovat vysokou a spolehlivou míru zabezpečení.

Cenové kalkulaci kamerového systému vždy předchází kamerové zkoušky u klienta tak, aby se zvolila optimální varianta pro danné prostředí.