Požární zabezpečovací signalizaci instalujeme dle platných norem a jejich novel a na základě požadavků místně příslušných hasičských záchranných sborů, které se vyjadřují k projektu a k samotným podmínkám provozu EPS.


Na základě rozhodnutí zákazníka bude projekt zpracován pro střežení v místě stálé obsluhy, nebo s napojením na PCO a bude vybrán systém dle jeho požadavku. Dále jsme schopni do systémů EPS, nebo EZS napojit i jiné vyhodnocovací prvky ( čidla na unik plynů, nebo detektory pro kapaliny atd.), výstupní signalizace, muže opět být akustická, vizuální, nebo proti PCO.